הערכת נזקים

מנעד הנזקים בתחום האלמנטרי הוא רחב וכולל בתוכו נזקי אש , מים, עבודות קבלניות, נזקי סערה וסופה, פריצה וגניבה, חבות מוצר ואחריות מקצועית, אבדן רווחים , שבר מכני ועוד.

תחום הערכת הנזקים הינו מורכב מאד ודורש ניסיון רב, השמאי נדרש לגלות  הבנה מעמיקה במגוון תחומים וניתוח מהיר , מדויק ואמין של האירוע והממצאים אותם הצליח לאסוף במהלך בדיקתו , וסיכומם לכדי הכנת חוות דעת מקיפה מקצועית, מהימנה , נטולת פניות ומפורטת , תוך ביצוע מהיר ויעיל.

משרדנו  מבצע הערכות נזקים לכלל ביטוחי הרכוש המקובלים בענף האלמנטרי, החל מנזקים במהלך פרויקטים קבלניים ובהקמה , מפעלי תעשיה, עסקים \ משרדים , סחורות ומלאים כולל בהובלה ובקירור , מערכות אלקטרו-מכניות (שבר מכני) , אבדן תוצאתי ואבדן רווחים , ועוד כיו"ב.

עבודות השמאות לאחר נזק כוללת בין היתר:

איתור וחקירה

בדיקה יסודית לאיתור יסודי של גורמי הכשל והאחראים לאירוע באמצעות גיוס צוות מומחים כגון (חוקרי שריפות, מומחים למערכות מידע , ניתוח סרטוני מערכת טמ"ס , ציוד לאיתור נזילות, חוקרים פרטיים ועוד) וכיו"ב.

המלצות לפעולות מידיות לעצירת התפתחות הנזק

ניתוח ממצאי איתור גורם הכשל ומתן המלצות לטיפול\תיקון .

ביצוע פעולות ראשוניות על מנת להשיב את הניזוק מהר ככל הניתן למצבו הקודם.

הערכת הנזק למבנה

הכנת מפרט הנדסי ותמחור תוך התייעצות עם מומחים לשיקום , מהנדסים ואנשי מקצוע אחרים בתחום.

איתור קבלנים מקצועיים המתאימים לטיפול בעבודת השיקום, בהתאם לסוג הנזק.

הערכת הנזקים לרכוש מטלטל (תכולה\ציוד\מלאי)

הכנת רישום יסודי ותיעוד של הפריטים שניזוקו, בדיקת השווי, הערכת הנצולת ועוד.

בגמר הבדיקה

 העברת חוות דעת מסכמת לגורם המזמין.

Call Now Button