שמאות מטענים – ימי ואווירי

תחום השמאות הימית והאווירית דורש התמחות והכשרה מיוחדת . השמאים בחברה שלנו עברו הכשרה מותאמת ומקצועית לבדיקת נזקים למטענים שנגרמו במהלך הובלתם בטיסה או באמצעות הובלה ימית , תוך ביצוע של מכלול הבדיקות כולל: הכנת "מכתבי מחאה" לגורמי הרלוונטיים המעורבים במקרה של נזק למטען, הערכת הנזק והכנת חוות דעת עבור מבטחי המטען ו\או לבית משפט.

תהליכי הובלה כוללים שינוע אווירי, ימי ותובלה יבשתית, המכוסות במגוון פוליסות ביטוח שונות , החל בפוליסות ימיות, כיסוי לסחורה בהעברה וביטוחי מטען ספציפיים . 

שמאי ימי מוסמך לבדוק את מכלול התהליכים שבשינוע המטענים,  החל משלבי האריזה והטעינה , המלצות למניעת נזקים במהלך ההובלה , ליווי עד לפריקה ובדיקת סחורות בהעברה יבשתית .

חשוב לשים לב לאופן וסוג האריזה של המטענים . רצוי לוודא במעמד הזמנת הטובין שהספק נקט והשתמש בכל האמצעים הנדרשים בכדי  לארוז את המטען בהתאם והכנתולהובלה בינלאומית .

הנזקים הנגרמים למטענים בזמן הובלתם נגרמים בעיקר במהלך הפריקה והטעינה,  לכן יש להקפיד לארוז את הסחורה באריזה מתאימה ומוגנת באפון שיבטיח את עמידותה בתנאי הדרך.

יש לזכור שבמקרים רבים פוליסות הביטוח להובלה ימית וסחורות בהעברה אינן  מכסות את הנזקים הנגרמים לסחורות או למטען  במידה ולא נארזו או נקשרו כראוי . לפיכך, על המזמין לוודא כי המטען נארז בצורה בטוחה כדי שלא ינזק במהלך ההובלה.

במקרה של נזק, על השמאי לבחון מי הם  הגורמים המעורבים והאחראים לאירוע, קיום פוליסות ביטוח נוספות והערכת הנזקים למטען או לסחורות בזמן אמת .

Call Now Button